Zamówienie Nr 01/Fn/2010 z dnia 2010-05-12 - Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 38 035 947,00 PLN - modyfikacja siwz

Data wydania 2010-05-12
Numer 01/Fn/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 38 035 947,00 PLN - modyfikacja siwz

Suwałki, 02 czerwca 2010 r.
01/Fn/2010
 
Szanowni Państwo
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 38 035 947,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2010 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 
 
 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wprowadzam następujące zmiany do siwz:

 
w punkcie 1.1.)
było:
 

„1.1 Działając na podstawie § 13 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLII/399/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 815/10 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego – zaciąga się w 2010 roku kredyt długoterminowy w kwocie 38 035 947 zł.”

 
 jest:

„1.1 Działając na podstawie § 13 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLII/399/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok z późniejszymi zmianami oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk Nr 830/10 z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego – zaciąga się w 2010 roku kredyt długoterminowy w kwocie 38 035 947 zł.”

 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Sławomir Sieczkowski Naczelnik Wydziału Finansowego

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-06-02

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-06-02

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-06-02