Zamówienie Nr 01/Fn/2010 z dnia 2010-05-12 - Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 38 035 947,00 PLN - wybór oferty

Data wydania 2010-05-12
Numer 01/Fn/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 38 035 947,00 PLN - wybór oferty
Suwałki, 24 czerwca 2010 r.
01/Fn/2010
Szanowni Państwo
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 38 035 947,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2010 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
Zamawiający, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze oferty
Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Podlaskie Centrum Korporacyjne
Rynek Kościuszki 7
15 – 950 Białystok,
który zaoferował realizację ww. zamówienia za kwotę 14.194.533,02 zł a tym samym uzyskał 100 pkt w jedynym kryterium oceny ofert – „cena”.

 

Jednocześnie informuję, że ww. postępowaniu złożono oferty:

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium „cena”-100%
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Białymstoku
ul. Legionowa 28
15 – 281 Białystok
99,55
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podlaskie Centrum Korporacyjne
Rynek Kościuszki 7
15 – 950 Białystok
100
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Sławomir Sieczkowski Naczelnik Wydziału Finansowego

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-06-24

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-06-24

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-06-24