Zamówienie Nr MDI/3/2010 z dnia - Informacja o wyborze oferty

Numer MDI/3/2010
Tytuł Informacja o wyborze oferty

                    

 

Przetarg nieograniczony nr MDI/3/2010

 

„Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach – I etap”

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr MDI/3/2010 pn:  Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach – I etap” oferta Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Ponadto zawiadamiamy,  że zgodnie z art. 94 ust. 2 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1  ponieważ złożono tylko jedną ofertę.

 

Zbiorcze zestawienie ofert 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Termin gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

ul. Przytorowa 24

16-400 Suwałki

6 270 993,52 zł

30.11.2010 r.

Faktura płatna w terminie

do 30 dni

3 lata

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

100,00

100,00

 

 

Suwałki, 04.03.2010 r.

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-05-13

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-05-13

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-05-13