Zamówienie Nr OSGK/05/2010 z dnia 2010-05-31 - Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie systemu zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II - modyfikacja siwz nr 2

Data wydania 2010-05-31
Numer OSGK/05/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie systemu zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II - modyfikacja siwz
Suwałki, 15.06.2010 r.

OSGK/05/2010

 

Szanowni Państwo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „dostawę i uruchomienie systemu zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II”

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję o zmianie treści siwz.

         W załączniku nr 1 formularzu ofertowym w terminie wykonania zamówienia
Było:
29.10.2010 r.
Jest:
05.11.2010 r.
 
W załączniku nr 5 – projekcie umowy dostawy, w § 3 „Terminy dostarczenia przedmiotu zamówienia”
Było:
System zostanie uruchomiony przez Wykonawcę do dnia 29.10.2010 r.
Jest:
System zostanie uruchomiony przez Wykonawcę do dnia 05.11.2010 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-06-15

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-06-15

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-06-15