Zamówienie Nr OSGK/05/2010 z dnia 2010-05-31 - Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie systemu zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II - modyfikacja siwz, przesunięcie terminu

Data wydania 2010-05-31
Numer OSGK/05/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie systemu zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II - modyfikacja siwz, przesunięcie terminu
Suwałki, 10.06.2010 r.
OSGK/05/2010
Szanowni Państwo
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „dostawę i uruchomienie systemu zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II”
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję o zmianie treści siwz polegającej na przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.

 

Było:

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pokój nr 5 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia 11 czerwca 2010  roku godz. 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pok. nr 146 dnia 11 czerwca 2010 roku godz. 10.30.

 

Jest:

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pokój nr 5 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia 17 czerwca 2010  roku godz. 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pok. nr 146 dnia 17 czerwca 2010 roku godz. 10.30.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-06-10

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-06-10

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-06-10