Zamówienie Nr OSGK/04/2010 z dnia 2010-05-31 - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II - unieważnienie postępowania

Data wydania 2010-05-31
Numer OSGK/04/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II - unieważnienie postępowania
Suwałki, 11.06.2010 r.
 
OSGK/04/2010
  
Szanowni Państwo
 
  
Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), unieważnia postępowanie na „dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II””.
Ww. postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-06-11

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-06-11

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-06-11