Zamówienie Nr OSGK/05/2010 z dnia 2010-05-31 - Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie systemu zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II - odpowiedź na pytanie nr 1

Data wydania 2010-05-31
Numer OSGK/05/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie systemu zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II - odpowiedź na pytanie nr 1

Suwałki, 08.06.2010 r.

OSGK/05/2010

Szanowni Państwo

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „dostawę i uruchomienie systemu zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II”

 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że wpłynęło następujące zapytanie:

Odnośnie przetargu „dostawa i uruchomienie systemu Zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach” oraz punktu 4 w rozdziale 10-tym mam pytanie. Czy suma środków finansowych będących w posiadaniu wykonawcy (konto bankowe) ma być wieksza bądź równa sumie zdolności kredytowej wykonawcy tj min 700 tyś zł? Czyli czy wykonawca musi posiadać na koncie min 700 tyś PLN?

 

Odpowiedź: Jednym z warunków udziału ww. postępowaniu, postawionym przez Zamawiającego (Rozdz. 9 pkt 3 siwz), jest „znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. dysponowanie środkami finansowymi lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości min 700 tys. PLN”.

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca ma dołączyć do oferty „infomację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy do wysokości min 700 tys. PLN wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert” (Rozdz. 10 pkt 4 dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-06-08

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-06-08

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-06-08