Zamówienie Nr OSGK/05/2010 z dnia 2010-05-31 - Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie systemu zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II - odpowiedź na pytania nr 2

Data wydania 2010-05-31
Numer OSGK/05/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie systemu zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II - odpowiedź na pytania nr 2
 
 
Suwałki, 11.06.2010 r.
OSGK/05/2010
Szanowni Państwo
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „dostawę i uruchomienie systemu zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II”
 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły następujące zapytania:

1. W specyfikacji przetargowej znajdują się błędy dotyczące terminu wykonania zamówienia. Na stronie 2 SIWZ widnieje Termin wykonania każdej części zamówienia – do dnia 5 listopada 2010 r. Natomiast w formularzu ofertowym oraz w umowie widnieje data 29.10.2010 r. W związku z tym, prosimy o jednoznaczne określenie terminu wywiązania się z umowy oraz o przesunięcie terminu składania ofert o jeden tydzień, gdyż dany błąd uniemożliwia wykonanie poprawnej wyceny.
Odpowiedź: Rzeczywiście w siwz omyłkowo wpisano dwie różne daty dotyczące wykonania zamówienia. Właściwą data realizacji jest data 5 listopada 2010 r.

 

2. W związku z tym, że Zamawiający wymaga wymiany zainstalowanych urządzeń firmy R&G lub integracji z nimi, prosimy o potwierdzenie, że aby zagwarantować uczciwą konkurencję w ww postępowaniu, Zamawiający dostarczy Wykonawcy protokoły komunikacyjne do zainstalowanych urządzeń lub będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dostarczenia i zainstalowania nowych urządzeń objętych gwarancją.

Odpowiedź: Zamawiający udzieli zamówienia na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem oraz serwisem eksploatacyjnym urządzeń i oprogramowania do systemu zarządzania komunikacją miejską w Suwałkach.
Dostarczony system musi współpracować z wszystkimi wymienionymi urządzeniami bez pogorszenia ich funkcjonalności, zapewniać zbieranie i przetwarzanie dostarczanych przez nie danych. W przypadku braku możliwości podłączenia istniejących urządzeń do sytemu zarządzania komunikacją miejską Wykonawca musi uwzględnić w ofercie dostawę wraz z montażem na własny koszt nowych urządzeń o parametrach i funkcjonalności nie gorszych od obecnie działających w autobusach.
Na wszystkie urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu Wykonawca udzieli minimum trzech lat gwarancji. Gwarancja będzie obejmowała również posiadane przez Zamawiającego urządzenia, które Wykonawca podda modyfikacji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-06-11

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-06-11

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-06-11