Zamówienie Nr ZBM/10/2010 z dnia 2010-06-08 - Modyfikacja treści SIWZ przetargu nieograniczonego na modernizację ciągów pieszo jezdnych wraz z montażem wiat śmietnikowych na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Data wydania 2010-06-08
Numer ZBM/10/2010
Tytuł Modyfikacja treści SIWZ przetargu nieograniczonego na modernizację ciągów pieszo jezdnych wraz z montażem wiat śmietnikowych na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Dotyczy : przetargu nieograniczonego ogłoszonego na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 146243 – 2010 z dnia 08.06.2010 roku na modernizację ciągów pieszo jezdnych wraz z montażem wiat śmietnikowych na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.
 
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach jako Zamawiający wprowadza korektę do Załącznika Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Protokół typowania robót :
1. ZADANIE I ul. Kowalskiego 23, 23A, 23B w przedmiarze robót w pozycjach nr 10 i 11 :
Winno być : pozycja 10. Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
 ( 16,00 x 2,30 + 3,70 x 1,60 x 5 + 33,90 x 1,50 + 19,10 x 2,30 + 23,50 x 2,30 + 34,50 x 2,60 ) x 0,05 = 15,247 m3
 
Winno być : pozycja 11. Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km x 4
                                               15,247 m3x 4 = 60,988 m3
 
2. ZADANIE I ul. Reja 66 w przedmiarze robót w pozycji nr 12 :
Winno być : pozycja 12. Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km x 4
                                               19,816 m3x 4 = 79,264 m3
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
Suwałki, dnia 17.06.2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-06-17

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-06-17

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-06-17