Zamówienie Nr 17/2010 z dnia 2010-06-21 - MDI w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu przetargu na budowę ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach

Data wydania 2010-06-21
Numer 17/2010
Tytuł MDI w Suwałkach informuje o rozstrzygnięciu przetargu na budowę ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach

Suwałki, dnia 18.06.2010r.

 

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego nr 17/2010 w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach.

 

W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr 17/2010 pn: „Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach” informujemy, że oferta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza  informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Ponadto zawiadamiamy,  że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zbiorcze zestawienie ofert po poprawieniu omyłek rachunkowych

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Sejneńska 82

16-400 Suwałki

2 408 595,08 zł

30.06.2011r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

2

Lider: Budownictwo Przyrodnicze DANBUD Aleksander Daniłowicz ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki

Partner: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego ALEXDAN Sp. z o.o.

ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki

2 350 579,75 zł

30.06.2011r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3 Maja 1A

19-500 Gołdap

1 850 000,06 zł

30.06.2011r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

4

Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c.

Wiesława i Tomasz Stankiewicz

ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki

2 270 470,57 zł

30.06.2011r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

5

REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna

ul. Sejneńska 57

16-400 Suwałki

2 164 627,08 zł

30.06.2011r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

6

Konsorcjum firm: „ABW SUPERBRUK” Sp. z o.o., Hryniewicze, Gm. Juchnowiec, 15-001 Białystok

„Poldren” Prywatne Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych, ul. Wypusty 5, 16-100 Augustów

2 218 173,17 zł

30.06.2011r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

7

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „HENTAR” Henryk Taraszkiewicz

16-400 Suwałki, ul. Majerskiego 15

2 479 325,16 zł

30.06.2011r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena -100%)

Razem

1

 

76,81

76,81

2

 

78,70

78,70

3

 

100,00

100,00

4

81,48

81,48

5

85,47

85,47

6

83,40

83,40

7

74,62

74,62

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: MDI w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-06-21

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-06-21

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-06-21