Zamówienie Nr OSGK/06/2010 z dnia 2010-06-23 - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II - modyfikacja siwz

Data wydania 2010-06-23
Numer OSGK/06/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II - modyfikacja siwz
Suwałki, 06.07.2010 r.
OSGK/06/2010
Szanowni Państwo
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II”
 
    Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję o zmianie treści siwz.
W rozdz. 15 „Miejsce oraz termin składania ofert” było:
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pokój nr 5 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia 7 lipca 2010  roku godz. 9:00.
3.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pok. nr 146 dnia 7 lipca 2010 roku godz. 9.30.
 
Jest:
1.Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pokój nr 5 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia 12 lipca 2010  roku godz. 9:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pok. nr 146 dnia 12 lipca 2010 roku godz. 9.30.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-07-06

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-07-06

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-07-06