Zamówienie Nr OSGK/06/2010 z dnia 2010-06-23 - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II - odpowiedź nr 3

Data wydania 2010-06-23
Numer OSGK/06/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II - odpowiedź nr 3
Suwałki, 09.07.2010 r.
 
OSGK/06/2010                                                                                             Szanowni Państwo
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II”
 
       Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) informuję, że wpłynęło następujące zapytanie do treści SIWZ ww. przetargu:
1. Czy Zamawiający dopuszcza stały napęd na cztery koła 4MOTION, rozdział mocy na oś przednią i tylną realizowany za pomocą sprzęgła Haldex dodatkowo z manualną blokadą tylnego mechanizmu różnicowego umożliwiającą łatwiejsze pokonywanie trudnego terenu? Rozwiązanie te jest nowocześniejsze i jedyne z możliwych w samochodzie który chcę zaproponować.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki napęd.
 
2.Czy zamawiający dopuszcza dostawę samochodu do 30.11.2010 roku? Ze względu na przerwy produkcyjne w okresie wakacyjnym termin do 05.11.2010 może być za krótki.
Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na przesunięcie terminu realizacji. Zamówienie należy zrealizować do dnia 05.11.2010 r.
 
W związku z dodatkowymi wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 14.07.2010 r.
Odpowiedź: Oferty należy składać do 12.07.2010 r. do godz. 900 w pok. nr 5. Zamawiający nie dopuszcza ponownego przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-07-09

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-07-09

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-07-09