Zamówienie Nr OSGK/06/2010 z dnia 2010-06-23 - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II - zmiana odpowiedzi

Data wydania 2010-06-23
Numer OSGK/06/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II - zmiana odpowiedzi
Suwałki, 06.07.2010 r.
 OSGK/06/2010
                                                                                   Szanowni Państwo
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II”
 
    Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) w związku z udzieleniem odpowiedzi w dniu 02.07.2010 r. na zapytanie:
1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pojazd z napędem 4x4 bez reduktora?
 
Zamawiający informuje o zmianie odpowiedzi.
Zamawiający dopuści pojazd z napędem 4x4 bez reduktora pod warunkiem  zaproponowania przez Wykonawcę zamiast reduktora rozwiązania technicznego nowocześniejszego, korzystniejszego dla Zamawiającego.
 
Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.07.2010 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-07-06

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-07-06

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-07-06