Zamówienie Nr MDI/11/2010 z dnia 2010-07-05 - Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Data wydania 2010-07-05
Numer MDI/11/2010
Tytuł Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Suwałki, dnia 02.07.2010r.

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MDI/11/2010 w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach”

 

W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr MDI/11/2010 pn: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach” informujemy, że oferta Konsorcjum: Gober Firma Budowlana Szymon Gober i Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober, ul. Marii Konopnickiej 7/18, 16-400 Suwałki  uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający w zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Ponadto informujemy,  że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert po poprawieniu omyłek rachunkowych

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Okres gwarancji

1

Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

 „BUD-MAX”  Jarosław Barankiewicz, 19-200 Grajewo, ul. Targowa 12 Partner: Zakład Instalacji Sanitarnych Wietocha Andrzej

Wiązownica 9, 19-213 Radziłów

2 299 190,74 zł

30.10.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

2

„FADBET” Spółka Akcyjna

ul. 27 Lipca 60

15-182 Białystok

2 108 340,02 zł

30.10.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

3

Konsorcjum: Gober Firma Budowlana Szymon Gober i

Zakład Usług Budowlanych

Jerzy Witold Gober ul. Marii Konopnickiej 7/18 16-400 Suwałki

1 867 099,16 zł

30.10.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

4

Konsorcjum: „DARBUD”  Dariusz Zalewski

ul. Słowackiego 34 19-400 Olecko,

Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „ELFAS” Antoni Wincza ul. Falka 16 16-400 Suwałki

1 928 676,16 zł

30.10.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

5

P.H.U. „MASPOL” Andrzej Masalski

ul. Rzemieślnicza 12 16-400 Suwałki

2 143 289,77 zł

30.10.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

6

PHU  BART-BUD

Sławomir Budziński

ul. Sosnowa 33,

19-300 Ełk, Chruściele

2 091 959,55 zł

30.10.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

7

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Szymon Racis

ul. Cicha 8, 16-400 Suwałki

 

1 870 000,16 zł

30.10.2010r.

Faktura płatna w terminie do 30 dni

3 lata

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena -100%)

Razem

1

81,21

81,21

2

88,56

88,56

3

100,00

100,00

4

96,81

96,81

5

87,11

87,11

6

89,25

89,25

7

99,84

99,84

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-07-05

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-07-05

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-07-05