Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

Data wydania 2010-07-12
Numer 23/2010
Tytuł MDI w Suwałkach innformuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn: "Nakładki na zniszczonych nawierzchniach ulic"

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr 23/2010 pn:  „Nakładki na zniszczonych nawierzchniach ulic w Suwałkach” oferta  Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Ponadto zawiadamiamy,  że zgodnie z art. 94 ust. 2 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ponieważ złożoną jedną ofertę.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informacje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Termin gwarancji

 

1

 

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki

 

800.080,32

 

30.10.2010 r

 

do 30 dni

 

3 lata

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

100,00

100,00

 

 

Suwałki, 12.07.2010 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-07-12

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-07-12

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-07-12