Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: Montaż i bieżące utrzymanie istniejącego oznakowania ulic w granicach administracyjnych miasta Suwałk

Data wydania 2010-09-24
Numer 25/2010
Tytuł Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn: Montaż i bieżące utrzymanie istniejącego oznakowania ulic w granicach administracyjnych miasta Suwałk

                Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr 25/2010 pn: „Montaż i bieżące utrzymanie istniejącego oznakowania pionowego ulic w granicach administracyjnych miasta Suwałk” informujemy, że oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego SIRANT Jarosław Sirant, Mazuchówka 60A, 11-510 Wydminy uzyskała 100 punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Zamawiający informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Zbiorcze zestawienie ofert – po poprawieniu omyłki rachunkowej

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Warunki płatności

Termin gwarancji

 

1

Przedsiębiorstwo PUH SIRANT

Jarosław Andrzej Sirant

Mazuchówka 60

11-510 Wydminy

 

116.150,10

 

31.08.2011 r

 

do 30 dni

 

1 rok

 

2

Firma Wielobranżowa ZEBRA 2 Seweryn Respondek

Ul. Siemianowicka 98

41-902 Bytom

 

599.142,00

 

31.08.2011 r

 

do 30 dni

 

1 rok

 

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego ALEXDAN Sp. z o.o.,

Ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki

 

329.461,00

 

31.08.2011 r

 

do 30 dni

 

1 rok

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium (cena – 100%)

Razem

1

100,00

100,00

3

35,25

35,25

 

Zawiadamiamy,  że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa  w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało wysłane faksem.

 

 

 

 

 

Suwałki, 23.09.2010 r

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-09-27

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-09-27

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-09-27