Zamówienie Nr In/03/2010 z dnia 2010-10-18 - Przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2010-II” - modyfikacja siwz

Data wydania 2010-10-18
Numer In/03/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2010-II” - modyfikacja siwz

Suwałki, dn.22.10.2010 r.

In.341/3/10

 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ WKŁADÓW BARWIĄCYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W SUWAŁKACH „WKŁADY BARWIĄCE 2010-II”

 

 

Na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - Prawo zamówień publicznych modyfikuję treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. W załączniku nr 2 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia się materiał producenta w pozycji nr 66
było:
głowica drukująca - BC-1350 2992215
jest:
głowica drukująca - BC-1350 29952215
2. W załączniku nr 2 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia się materiał producenta w pozycji nr 67
było:
tusz photo magenta - 29952206
jest:
tusz photo magenta - 29952212

 

3. W SIWZ zmienia się punkt XI

było:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć do dnia 25.10.2010 r. do godz.10:00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 5.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2010 r. o godz. 11:00 w pok. nr 101.
Otwarcie ofert jest jawne. Oferty złożone po terminie zostaną Wykonawcy niezwłocznie zwrócone.
jest:
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć do dnia 28.10.2010 r. do godz.10:00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 5.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2010 r. o godz. 11:00 w pok. nr 101.
Otwarcie ofert jest jawne. Oferty złożone po terminie zostaną Wykonawcy niezwłocznie zwrócone.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wiesław Stelmach - Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-10-22

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-10-22

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-10-22