Zamówienie Nr In.341/3/10 z dnia 2010-11-17 - Zamówienie Nr In/03/2010 z dnia 2010-10-18 - Przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2010-II” - wybór oferty

Data wydania 2010-11-17
Numer In.341/3/10
Tytuł Zamówienie Nr In/03/2010 z dnia 2010-10-18 - Przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2010-II” - wybór oferty
Suwałki, 17.11.2010 r.
In.341/3-9/10
 
                                                                           Szanowni Państwo
 
 
      Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach, została wybrana oferta firmy MTL SYSTEM Tomasz Lachowicz, ul. Dmowskiego 15, 50-203 Wrocław, która zamierza zrealizować zamówienie za 51 577,95 zł brutto, a tym samym uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium oceny ofert – „cena”.
      Informujemy, że w ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy i uzyskali następujące punkty:

 

Firma
Liczba pkt. w kryterium (100 pkt.) cena
BIUROLAND Sp.j.
Paweł Oksieńczuk, Mariusz Jóźwik
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 10
88.80
MTL SYSTEM Tomasz Lachowicz
50-203 Wrocław, ul. Dmowskiego 15
100.00
STAGRAF Małgorzata Stachelek-Grajko
15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 14/23
93.40
PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp.j.
90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66
92.90
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM
Adam Papierski, Biuro Handlowe
85-741 Bydgoszcz, ul. Fabryczna 15
78.49
F.H.U. „GRAWIT”
43-430 Skoczów, ul. Górny Bór 5
78.66
GRAFIX K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała Sp.j.   
15-103 Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 2A
81.40
P.H.U. BAWI S.A.
15-399 Białystok, ul. Składowa 10
95.04
GANDOLF Andrzej Kulesza
03-503 Warszawa, ul. Oszmiańska 7
odrzucono
P.P.H.U. WIREX BIS Tomasz Wirecki
Słowik 141, 26-052 Sitkówka Nowiny
odrzucono
EKO-MEG Grzegorz Iwaniuk
16-400 Suwałki, ul. Wigierska 19
odrzucono

Metryka strony

Udostępniający: Wiesław Stelmach - Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-11-18

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2010-11-18

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-11-18