Zmiana ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn: Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych w Suwałkach

Data wydania 2011-01-12
Numer 4/2011
Tytuł Zmiana ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn: Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych w Suwałkach

Numer ogłoszenia: 13071 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10859 - 2011 data 11.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5667855, fax. 087 5664831.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·             Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

·             W ogłoszeniu jest: II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy prawo zamówień publicznych.

·             W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2011-01-12

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2011-01-12

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2011-01-12