Zamówienie Nr ZBM/01/2011 z dnia 2011-01-31 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana pokrycia dachowego na budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki

Data wydania 2011-01-31
Numer ZBM/01/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana pokrycia dachowego na budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania.
1.ZADANIE IRemont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowejna budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 29 (budynek główny wraz z oficyną) stanowiący element zabytkowego układu urbanistycznego miasta Suwałk.
2. ZADANIE II – Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na budynku użytkowym przy ul. Witosa 4A w Suwałkach.
3. ZADANIE III – Wymiana pokrycia dachu z eternitu falistego na pokrycie z blachy dachówkopodobnej na budynku przy ul. Reja 51 w Suwałkach.
 
 
OGLOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  informuje,  o wyborze najkorzystniejszej oferty i złożonych wszystkich ofert w przetargu w odniesieniu na poszczególne zadania..
W zakresie ZADANIA I, II i III z postępowania został wykluczony wykonawca Zakład Budowlano Remontowy PAŁMAT Mirosław Truchan, 16 – 400 Suwałki Ul. Korczaka 4/19na mocy art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 24 ust 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wykonawca wniósł wadium po terminie określonym w SIWZ.
Pozostałe ofertyodpowiadają wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostały uznane jako ważne.
W zakresie Zadania IRemont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowejna budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 29 za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana OFERTA NR 2 złożona przez : PPU „HAWAL” Halina Walendzewicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Kowalskiego 10B/1
W postępowaniu wpłynęło 12 ważnych ofert jak niżej :
 
1.       Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SOFIX”, Stanisław Sofiński, ul. Chopina 20,  16 – 400 Suwałki - cena brutto : 83 218,80 zł
 
2.       OFERTA NR 2 : PPU „HAWAL” Halina Walendzewicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Kowalskiego 10B/1 – cena brutto : 79 000,00 zł
 
 
3.       OFERTA NR 3 : Zakład ogólnobudowlany BUDMIŚ, Czesław Misiewicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Łódzka 5 – cena brutto : 86 015,51 zł
 
4.       OFERTA NR 4 : Usługi Remontowo0 Budowlane Zbigniew Dariusz Kopko, ul. Partyzantów 22, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 83 639,33 zł
 
 
5.       OFERTA NR 5 : „JAN-MICH” Jan Aniołowski Firma Budowlano Remontowa Usługowo – Handlowa, 16 – 400 Suwałki, ul. Kowalskiego 21/6 – cena brutto : 96 600,00 zł
 
6.       OFERTA NR 6 : Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Elektryczne Sanitarne i CO, Zefir Marian Nowikowski, 16 – 420 Raczki, ul. 1 Maja 42 – cena brutto : 90 000,00 zł
 
 
7.       OFERTA NR 9 : Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe LOBUD, Leszek Ostrowski, ul. Leśna 46, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 89 076,91 zł
 
8.       OFERTA NR 11: Gober Firma Budowlana, Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 90 041,70 zł
 
 
9.       OFERTA NR 12: „REM-BUD” I. Butkiewicz i wspólnicy Spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki. – cena brutto : 92 347,89 zł
 
10.    OFERTA NR 14: Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c Wiesława Stankiewicz i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 89 200,00 zł
 
 
11.    OFERTA NR 15 : Centrum Pokryć Dachowych DACH-POL Piotr Racis, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2 , 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 104 089,96 zł
 
12.    OFERTA NR 16 : Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków SA, Solec 103, 00 – 382 Warszawa – cena brutto : 128 482,98 zł
 
W zakresie Zadania II – remont elewacji budynku użytkowego przy ul. Witosa 4A  za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana OFERTA NR 11 złożona przez :Gober Firma Budowlana, Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16 – 400 Suwałki .
 
W postępowaniu wpłynęło 13 ważnych ofert jak niżej :
1.       OFERTA Nr 1 : Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SOFIX”, Stanisław Sofiński, ul. Chopina 20, 16 – 400 Suwałki - cena brutto : 56 596,00 zł
 
2.       OFERTA NR 2 : PPU „HAWAL” Halina Walendzewicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Kowalskiego 10B/1 – cena brutto : 61 000,00 zł
 
3.       OFERTA NR 3 : Zakład ogólnobudowlany BUDMIŚ, Czesław Misiewicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Łódzka 5 – cena brutto : 70 144,87 zł
 
4.       OFERTA NR 4 : Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Dariusz Kopko, ul. Partyzantów 22, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 60 674,76 zł
 
5.       OFERTA NR 5 : „JAN-MICH” Jan Aniołowski Firma Budowlano Remontowa Usługowo – Handlowa, 16 – 400 Suwałki, ul. Kowalskiego 21/6 – cena brutto : 71 955,00 zł
 
6.       OFERTA NR 6 : Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Elektryczne Sanitarne i CO, Zefir Marian Nowikowski, 16 – 420 Raczki, ul. 1 Maja 42 – cena brutto : 65 735,71 zł
 
7.       OFERTA NR 9 : Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe LOBUD, Leszek Ostrowski, ul. Leśna 46, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 57 625,98 zł
 
8.       OFERTA NR 10: Firma Budowlana WORONIECKI , Jarosław Woroniecki, ul. Bukowa 20, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 59 955,00 zł
 
9.       OFERTA NR 11: Gober Firma Budowlana, Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 56 116,51 zł
 
10.   OFERTA NR 12: „REM-BUD” I. Butkiewicz i wspólnicy Spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki. – cena brutto : 60 894,94 zł
 
11.   OFERTA NR 14: Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c Wiesława Stankiewicz i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 69 000,04 zł
 
12.   OFERTA NR 15 : Centrum Pokryć Dachowych DACH-POL Piotr Racis, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2 , 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 72 665,37 zł
 
13.   OFERTA NR 16 : Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków SA, Solec 103, 00 – 382 Warszawa – cena brutto : 85 410,55 zł
 
W zakresie Zadania IIIWymiana pokrycia dachu z eternitu falistego na pokrycie z blachy dachówkopodobnej na budynku przy ul. Reja 51 w Suwałkach za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana OFERTA NR 4  złożona przez : Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Dariusz Kopko, ul. Partyzantów 22, 16 – 400 Suwałki
 
W postępowaniu wpłynęło 9 ważnych ofert jak niżej :
 
1.      OFERTA Nr 1 : Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SOFIX”, Stanisław Sofiński, ul. Chopina 20, 16 – 400 Suwałki - cena brutto : 74 146,70 zł
 
2.      OFERTA NR 3 : Zakład Ogólnobudowlany BUDMIŚ, Czesław Misiewicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Łódzka 5 – cena brutto : 69 452,40 zł
 
3.      OFERTA NR 4 : Usługi Remontowo Budowlane Zbigniew Dariusz Kopko, ul. Partyzantów 22, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 52 282,70 zł
 
 
4.      OFERTA NR 6 : Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Elektryczne Sanitarne i CO, Zefir Marian Nowikowski, 16 – 420 Raczki, ul. 1 Maja 42 – cena brutto : 65 000,00 zł
 
5.      OFERTA NR 7 : Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „ARKADA” , 16 – 400 Suwałki, ul. Kowalskiego 24/16 – cena brutto : 73 259,62 zł
 
6.      OFERTA NR 8 : Zakład Dekarsko Blacharski, Krzysztof Sidorowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Kasztanowa 14 – cena brutto : 55 174,48 zł
 
7.      OFERTA NR 11: Gober Firma Budowlana, Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 63 461,71 zł
 
 
8.      OFERTA NR 14: Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c Wiesława Stankiewicz i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 107 690,57 zł
 
 
9.      OFERTA NR 15 : Centrum Pokryć Dachowych DACH-POL Piotr Racis, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2 , 16 – 400 Suwałki – cena brutto : 64 650,43 zł
 
 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po 12 marca 2011 roku.

 

 

                                             Pieczątka o treści :
                                             Z-ca D Y R E K T O R A
                                              ds. Technicznych

                                               Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny

 

 
 
Suwałki, dnia 02.03.2011 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-03-03

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-03-03

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-03-03