Zamówienie Nr OSGK.271.1.2011 z dnia 2011-02-22 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Suwałkach - część III"

Data wydania 2011-02-22
Numer OSGK.271.1.2011
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Suwałkach - część III"
Prezydent Miasta Suwałki, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr OSGK.271.1.2011 pn: „Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Suwałkach” - Część III ofertę Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce wybrano jako najkorzystniejszą. Poniżej w załączeniu znajduje się pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-04-29

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-04-29

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-04-29