Zamówienie Nr ZBM/10/2011 z dnia 2011-03-25 - Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Utrata 9 w Suwałkach.

Data wydania 2011-03-25
Numer ZBM/10/2011
Tytuł Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Utrata 9 w Suwałkach.
 
Dotyczy :    Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 96665 - 2011 z dnia 25 marca 2011 roku na wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Utrata 9 w Suwałkach.

 

W dniu 07 kwietnia 2011 roku wpłynęło do zamawiającego zapytania od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :

 
Pytanie 1 :  W zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej brak jest wizualizacji drzwi aluminiowych proszę o uzupełnienie.
 
Odpowiedź :   Drzwi aluminiowe z przystosowaniem do instalacji domofonowej w kolorze jasny brąz. Wygląd stolarki stanowi Załącznik Nr 1.
 
Pytanie 2 : W pozycji 1.1 programu funkcyjno użytkowego jest liczba okien 14, a w zestawieniu stolarki 13. Jaka jest właściwa suma okien.
 
Odpowiedź :   W programie funkcjonalno użytkowym i zestawieniu stolarki okiennej ujętych jest 14 szt. okien piwnicznych.
 
Pytanie 3 : W dokumentacji brak jest szczegółów konstrukcyjnych dotyczących daszków i ich wymiarów a także wizualizacji.
Odpowiedź :   Wygląd daszków stanowi załącznik Nr 1
1.     Rozpiętość daszka – 3,05 m
2.     Szerokość daszka – 0,80 m
3.     Konstrukcja :
       - wspornik stalowe kotwione w ścianie
       - pokrywa zamocowana wkrętami samogwintującymi z uszczelkami
 
Pytanie 4 : W kosztorysie znajdującym się w programie funkcyjno użytkowym brak jest takich pozycji 3.3 i 3.4.
 
Odpowiedź : Należy dokonać wyceny robót ujętych w pozycjach 3.3 i 3.4 programu funkcjonalno użytkowego.
 
Pytanie 5 : Na jaką odległość jest przewidziany wywóz gruzu ?       
Odpowiedź :   Na odległość 4 km.
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki, dnia 08.04.2011 rok

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-04-08

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-04-08

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-04-08