Zamówienie Nr ZBM/09/2011 z dnia 2011-03-25 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ciągu pieszo jezdnego z wykonaniem i montażem altany śmietnikowej oraz oświetleniem placu na terenie administrowanym przez ZBM przy ul. Pułaskiego 24E w Suwałkach

Data wydania 2011-03-25
Numer ZBM/09/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ciągu pieszo jezdnego z wykonaniem i montażem altany śmietnikowej oraz oświetleniem placu na terenie administrowanym przez ZBM przy ul. Pułaskiego 24E w Suwałkach
 
 
Dotyczy : zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 15 kwietnia 2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 96517 - 2011 z dnia 25.03.2011 roku na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ciągu pieszo jezdnego z wykonaniem i montażem altany śmietnikowej oraz oświetleniem placu na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 24E w Suwałkach.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta Zakładu Instalacyjno – Budowlanego Henryk Jabłoński, ul. Nowogrodzka 2c/9, 15-490 Białystok za kwotę brutto 47 482,99 zł, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
W postępowaniu wpłynęło 6 ważnych ofert jak niżej :
1.       OFERTA Nr 1 : Zakład Instalacyjno – Budowlany Henryk Jabłoński, ul. Nowogrodzka 2c/9, 15-490 Białystok - cena brutto : 47 482,99 zł
2.       OFERTA NR 2 : PPU HAWAL Halina Walendzewicz, 16-400 Suwałki, ul. Kowalskiego 10B/1 – cena brutto : 48 000,00 zł
3.       OFERTA NR 3 : Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Zieliński, ul. Zastawie 8, 16 – 400 Suwałki – cena brutto 63 073,37 zł
4.       OFERTA NR 4 : Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s. c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 48 530,62 zł
5.       OFERTA NR 5 : REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki – cena brutto 97 473,99 zł
6.       OFERTA NR 6 : Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński, ul. Chopina 20, 16 – 400 Suwałki – cena brutto 48 669,54 zł
 
Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki, dnia 20.04.2011 rok
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-04-20

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-04-20

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-04-20