Zamówienie Nr ZBM/08/2011 z dnia 2011-03-25 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach

Data wydania 2011-03-25
Numer ZBM/08/2011
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach
 
 
Dotyczy : przetargu nieograniczonego z dnia 12.04.2011 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 96285 2011 z dnia  25.03.2011 roku na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przychodni medycznej przy ul. Putry 9 w Suwałkach .
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych       ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe A.T.C. PLASTIK Sych, Nieścier, Filipiak Spółka jawna, ul. Jermakowicza 12, 16 – 315 Lipsk za kwotę - 51750,00 zł brutto, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
W postępowaniu wpłynęło 12 ofert :
 
Numer oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena ofertowa brutto
1
P.P.H „TOREL” Sp. z o.o. 
ul. Wypusty 72
16 – 300 Augustów
56 926,86
2
Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „ARKADA”
ul. Kowalskiego 24/16
16 – 400 Suwałki
65 405,25
3
Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „DABOR” Radosław Truszkowski
ul. Pułaskiego 63
16 – 400 Suwałki
52 117,00
4
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ATMA” Sp. z o.o.
ul. Bakałarzewska 21 C
16 – 400 Suwałki
52 241,79
5
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe A.T.C. PLASTIK
Sych, Nieścier, Filipiak Sp. jawna
ul. Jermakowicza 12
16 – 315 Lipsk
51 750,00
6
BUDOMEX GLASS s.c.
Halina Bartoszuk, Edward Biernacki
ul. Plac Zwycięstwa 10 B
19 – 500 Gołdap
54 586,17
7
„MASTER” Usługi Remontowo – Budowlane Łukasz Staniszewski
ul. Piwnika Ponurego 5/20
19 – 300 Ełk
 
60 735,00
8
GOBER Firma Budowlana
Szymon  Gober
ul. M. Konopnickiej 7/18,
16-400 Suwałki
 
76 253,96
 
9
 „SOJER” Tomasz Kotyński
   Piecki 47, 16-402 Suwałki
59 894,85
10
Mazowiecka Fabryka Okien Eurodach Sp. z o.o.
Komorowo
ul. Mazowiecka 36
07 – 310 Ostrów Mazowiecki
63 600,00
11
EURO OKNA-PLUS Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 82 B
37 -300 Leżajsk
59 452,96
12
Przedsiębiorstwo Jocz
ul. Świerczewskiego 38
11 – 520 Ryn
63 652,20
 
 
Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki dnia 27.04.2011 rok
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-04-27

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-04-27

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-04-27