Zamówienie Nr 01/Fn/2011 z dnia 2011-04-11 - Odpowiedź na pytanie nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 23.693.935,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych) z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów”.

Data wydania 2011-04-11
Numer 01/Fn/2011
Tytuł Odpowiedź na pytanie nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 23.693.935,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych) z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów”.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 23.693.935,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych) z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) udziela wyjaśnień.

W załączeniu znajduje się pełna treść zapytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego w wersji elektronicznej. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formacie Word.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-05-13

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-05-13

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-05-13