Zamówienie Nr Fn/01/2011 z dnia 2011-04-11 - Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 23.693.935,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych) z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów

Data wydania 2011-04-11
Numer Fn/01/2011
Tytuł Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 23.693.935,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych) z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów
Prezydent Miasta Suwałki informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2011 roku zostało przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamówieniu na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 23.693.935,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych) z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Termin składania ofert - 23 maja 2011 r., godz. 10:00. Poniżej treść ogłoszenia o zamówieniu przekazana Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-04-12

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2011-04-14

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2011-04-12