Zamówienie Nr SR.271.1.2011 z dnia 2011-04-12 - Wybór oferty w przetargu nieograniczonym na zarządzanie i wsparcie techniczne, opiekę prawną, promocje i szkolenia w projekcie "Suwalski Internet równych szans"

Data wydania 2011-04-12
Numer SR.271.1.2011
Tytuł Zamówienie Nr SR/271/1/2011 z dnia 2011-04-12 - Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zarządzanie i wsparcie techniczne, opieka prawna, promocja i szkolenia w projekcie "Suwalski Internet równych szans".
Prezydent Miasta Suwałki, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr SR.271.1.2011 na: Zarządzanie i wsparcie techniczne, opiekę prawną, promocję i szkolenia w projekcie „Suwalski Internet równych szans” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez STOWARZYSZENIE „MIASTA W INTERNECIE” z siedzibą: ul. Krakowska 11 A, 33-100 Tarnów. Poniżej w załączeniu znajduje się pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-04-29

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-04-29

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-04-29