Zamówienie Nr 01/Fn/2011 z dnia 2011-04-13 - Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 23.693.935,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych i 00/100) z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów

Data wydania 2011-04-13
Numer 01/Fn/2011
Tytuł Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 23.693.935,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych i 00/100) z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów
Prezydent Miasta Suwałki informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2011 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz. U. S) pod numerem 118352-2011-PL zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 23.693.935,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych) z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów. . Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dodatkowo SIWZ jest dostępna również w siedzibie Zamawiającego. Termin składania ofert - 23 maja 2011 r., godz. 10:00. Poniżej pełna treść SIWZ wraz z załącznikami w wersji elektronicznej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-04-14

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-04-15

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-04-14