Odpowiedź na pytanie nr 5 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie i wsparcie techniczne, opiekę prawną, promocję i szkolenie w projekcie "Suwalski Internet równych szans"

Data wydania 2011-04-20
Numer SR/271/1/2011
Tytuł Odpowiedź na pytanie nr 5 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie i wsparcie techniczne, opiekę prawną, promocję i szkolenie w projekcie "Suwalski Internet równych szans"
Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie nr 5 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie i wsparcie techniczne, opiekę prawną, promocję i szkolenie w projekcie "Suwalski Internet równych szans". Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) udziela wyjaśnień. Poniżej pełna treść zapytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego w wersji elektronicznej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-04-20

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-04-20

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-04-20