Zamówienie Nr OSGK.271.1.2011 z dnia 2011-02-22 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Suwałkach - część I

Data wydania 2011-04-28
Numer OSGK/271/1/2011
Tytuł Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prezydent Miasta Suwałki, działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr OSGK.271.1.2011 pn: „Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Suwałkach” - Część I ofertę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki wybrano jako najkorzystniejszą. Poniżej w załączeniu znajduje się pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-04-29

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-04-29

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-04-29