Zamówienie Nr ZBM/12/2011 z dnia 2011-04-29 - Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw i podjazdu oraz remont nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach – Osiedle I ( ul. Kościuszki 83 – 91A )

Data wydania 2011-04-29
Numer ZBM/12/2011
Tytuł Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw i podjazdu oraz remont nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach – Osiedle I ( ul. Kościuszki 83 – 91A )
Dotyczy :    Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 96114 - 2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku na wykonanie placu zabaw i podjazdu oraz remont nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach – Osiedle I ( ul. Kościuszki 83 – 91A )
 
W dniu 04 maja 2011 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :
 
Pytanie :  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym.
 
 
Odpowiedź :    Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie słupów oświetleniowych wykonanych z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym.
 
 
Pieczątka o treści :
     D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
Suwałki, dnia 05.05.2011 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-05-05

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-05-05

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-05-05