Zamówienie Nr ZBM/12/2011 z dnia 2011-04-29 - Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw i podjazdu oraz remont nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach – Osiedle I ( ul. Kościuszki 83 – 91A )

Data wydania 2011-04-29
Numer ZBM/12/2011
Tytuł Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw i podjazdu oraz remont nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach – Osiedle I ( ul. Kościuszki 83 – 91A )
 
 
Dotyczy :    Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 96114 - 2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku na wykonanie placu zabaw i podjazdu oraz remont nawierzchni ciągów pieszo jezdnych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach – Osiedle I ( ul. Kościuszki 83 – 91A )
 
W dniach 06 i 09 maja 2011 roku wpłynęły  do Zamawiającego zapytania od Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :
 
Pytanie :  Na podstawie jakich dokumentów należy wykonać instalację elektryczną oświetlenia ?
 
Odpowiedź :    Na podstawie przedmiaru robót i koncepcji ciągów pieszo jezdnych z naniesioną lokalizacją przyłącza i miejsc posadowienia słupów.
 
Pytanie : Na jakiej podstawie Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych opisanych w SIWZ ?
 
Odpowiedź :  Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych opisanych w SIWZ na podstawie zgłoszenia do właściwego organu.
 
Pytanie : Zdaniem wykonawcy zapisy Specyfikacji dotyczące przedmiotu prac objętych niniejszym postępowaniem przetargowym są objęte zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązkiem posiadania pozwolenia budowlanego – czy w związku z powyższym Zamawiający takie pozwolenie posiada ?
 
Odpowiedź :  Jak wyżej.
 
Pytanie : Czy zamawiający posiada do realizacji zadań określonych w SIWZ, projekt zagospodarowania terenu ( mapę )?
 
Odpowiedź :    Zamawiający posiada koncepcję ciągów pieszo jezdnych, która zostanie przekazana Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji prac.
 
Pytanie : Czy Zamawiający może sprecyzować co powinno się znajdować w Zestawie zabawowym ze zjeżdżalnią wraz z montażem ? Czy wystarczy jeżeli to będzie podest lub wieża z zjeżdżalnią ?
 
Odpowiedź : Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią powinien zawierać :
·        Wieża kwadratowa z daszkiem
·        Wieża strażacka
·        Zjeżdżalnia
·        Most liniowy
·        Pomost wiszący
·        Wejście liniowe
·        Koci grzbiet
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
Suwałki, dnia 10.05.2011 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-05-10

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-05-10

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-05-10