Zamówienie Nr OSGK/271/2/2011 z dnia 2011-05-04 - „DEMONTAŻ WYROBÓW AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW W SUWAŁKACH”

Data wydania 2011-05-04
Numer OSGK/271/2/2011
Tytuł „DEMONTAŻ WYROBÓW AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW W SUWAŁKACH”
Prezydent Miasta Suwałki informuje, iż w dniu 4 maja 2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 99988.-2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem są usługi „Demontażu wyrobów azbestowych z budynków w Suwałkach”. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Termin składania ofert – 18 maja 2011r., godz. 8:30. Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-05-04

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-05-04

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-05-04