Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. "WKŁADY BARWIĄCE 2011 - I"

Data wydania 2011-05-27
Numer Nr In 2011 - I
Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn. "WKŁADY BARWIĄCE 2011 - I"

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w dniu 27.05.2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 131934 - 2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach - "WKŁADY BARWIĄCE 2011 - I".

Zamawiający zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "BAWI" S.A. w Białymstoku, ul. Składowa 10, 15-399 Białystok.

Wyżej wymieniony wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Informatyki

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-06-07