Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 23.693.935,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych) z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów"

Data wydania 2011-05-31
Numer 01/Fn/2011
Tytuł Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 23.693.935,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych) z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów"

Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 23.693.935,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych) z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów”, ofertę przedstawioną przez BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. PODLASKIE CENTRUM KORPORACYJNE ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok, wybrano jako najkorzystniejszą.

W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie treścią art 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-05-31

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-05-31

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-05-31