Zamówienie Nr O.271.1.2011 z dnia 2011-06-03 - Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki”

Data wydania 2011-06-03
Numer O.271.1.2011
Tytuł Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonczym, którego przedmiotem jest wykonanie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki”

Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki”, dokonał wybrou najkorzystniejszych ofert.

Poniżej pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach zamówienia zgodnie art. 92 ust. 2 ww. ustawy.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-06-03

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-06-03

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-06-03