Zamówienie Nr OSGK/271/2/2011 z dnia 2011-06-07 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.„DEMONTAŻ WYROBÓW AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW W SUWAŁKACH”

Data wydania 2011-06-07
Numer OSGK/271/2/2011
Tytuł „DEMONTAŻ WYROBÓW AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW W SUWAŁKACH”

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w dniu 27.05.2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 131842 - 20111 zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi polegające na demontażu wyrobów azbestowych z budynków w Suwałkach.

Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarł umowę z wykonawcami wymienionymi w poniższym ogłoszeniu.

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-06-07

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-06-07