Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - modyfikacja SIWZ dotyczącej dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"

Data wydania 2011-06-09
Numer O.0442.1.1.2011
Tytuł Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - modyfikacja SIWZ dotyczącej dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"

Prezydent Suwałk informuje, iż Zamawiający w dniu 9 czerwca 2011 r. dokonał sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnoszącej się do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki".

Korekty dokonano w załączniku nr 1, w części 4, w pozycjach oznaczonych liczbami porządkowymi: 1, 6, 10, 11 i 13, gdzie w opisie rozmiarów przedmiotów wyposażenia zostało pominięte „0”.

Ponadto w ww. załączniku, w części nr 4, w pozycji oznaczonej liczbą porządkową 13, Zamawiający usunął następujące wyrazy:

- „rozmiar 3”,

- „prostokątny”.

Z uwagi na to, iż niniejsze czynności nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia zamieszczonego uprzednio w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 145508 - 2011 oraz w innych miejscach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ogranicza się jedynie do zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej stosownej informacji, zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ww. aktu.

Poniżej znajduje się aktualna wersja załącznika nr 1 do SIWZ.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-06-09

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-06-09

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-06-09