Zamówienie Nr ZBM/15/2011 z dnia 2011-06-13 - Modyfikacja treści SIWZ przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 4A w Suwałkach

Data wydania 2011-06-13
Numer ZBM/15/2011
Tytuł Modyfikacja treści SIWZ przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 4A w Suwałkach
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem 154438-2011, data zamieszczenia 13.06.2011 rok na wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4A w Suwałkach.
 
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Witosa 4A reprezentowana przez Zarządcę – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach jako Zamawiający wprowadza korektę w Załączniku Nr 1 do SIWZ – protokół typowania robót z dnia 09.06.2011 roku.
 
W punkcie 2 – Wymiary okien -  została nieprawidłowo zwymiarowana stolarka okienna - wymiary okien w załączeniu 

 

 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 16.06.2011 rok
 
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2011-06-16

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2011-06-16

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2011-06-16