Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ dotyczącej dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"

Data wydania 2011-06-14
Numer O.0442.1.1.2011
Tytuł Odpowiedź na zapytanie nr 3 do SIWZ dotyczącej dostawy pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"

W dniu 10 czerwca 2011 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie nr 3 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odnoszącej się do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych – Miasto Suwałki”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) udziela wyjaśnień.

Poniżej pełna treść zapytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego w wersji elektronicznej.

Zapytanie nr 3

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa przetargu na „Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki”, sygn. 0.042.1.1,2011, prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1 ) Ogół opisanych przez Zamawiającego cech pożądanej tablicy interaktywnej wskazuje jednoznacznie na 1 konkretne urządzenie - tablicę interaktywną marki Interwrite DualBoard 1277 co pozostaje w sprzeczności z ustawa PZP i orzecznictwem KIO. Mimo, iż w specyfikacji nie posłużono się konkretnie nazwą modelu pożądanej tablicy Wykonawcy nie mogą w obecnym kształcie opisu przedmiotu zamówienia zaoferować innego sprzętu, Czy Zamawiający, w celu umożliwienia uczciwej konkurencji i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania w zgodzie z Prawem zamówień publicznych dopuści możliwość zaoferowania tablic interaktywnych:

a) w technologii rezystywne dotykowej o powierzchni ogromnie odpornej na zarysowanie i uszkodzenia, umożliwiającej obsługę za pomocą palca lub dowolnie innego narzędzia co uważamy za rozwiązanie równoważne lub lepsze m.in. z uwagi na eliminację ryzyka zagubienia elektronicznego piórka, bez którego nie można obsługiwać tablicy wyspecyfikowanej w przedmiotowym zamówieniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie określił w SIWZ narzędzia do pisania po tablicy. Jedynie wskazał, że tablica ma umożliwiać rysowanie przez dwie osoby jednocześnie.

b) bez opcji rysowania przez dwie osoby jednocześnie ale z funkcją rozpoznawania gestów wykonywanych na tablicy umożliwiająca intuicyjną obsługę.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga funkcjonalności, pisania przez dwie osoby jednocześnie. Funkcja rozpoznawania gestów wykonywanych na tablicy może być funkcjonalnością dodatkową.

Jeśli Zamawiający nie uznaje wskazanych powyżej rozwiązań za równoważne prosimy o uzasadnienie swojej decyzji i precyzyjne określenie funkcjonalności równoważnych do wymaganych.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia. Za równoważne uznaje tablice spełniające minimalne wymagania określone w SIWZ.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-06-14

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-06-14

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-06-14