Zamówienie Nr OSGK. 271.3.2011 z dnia 2011-06-20 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.„DEMONTAŻ WYROBÓW AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW W SUWAŁKACH - II”

Data wydania 2011-06-20
Numer OSGK. 271.3.2011
Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym pn.„DEMONTAŻ WYROBÓW AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW W SUWAŁKACH - II”

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w dniu 20.06.2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 164744 - 2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi dotyczące demontażu wyrobów azbestowych z budynków w Suwałkach.

Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarł umowę z wykonawcami wymienionymi w poniższym ogłoszeniu.

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-06-20

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-06-20

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-06-20