Zamówienie Nr O.271.1.2011 z dnia 2011-06-24 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki”

Data wydania 2011-06-24
Numer O.271.1.2011
Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki”

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w dniu 24.06.2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 171538 - 2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki”demontażu wyrobów azbestowych z budynków w Suwałkach.

Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zawarł umowę z wykonawcami wymienionymi w poniższym ogłoszeniu.

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-06-24

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-06-24

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-06-24