Zamówienie Nr O.042.1.3.2011 z dnia 2011-07-11 - Zawiadomienie o wyborze ofert - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki”

Data wydania 2011-07-11
Numer O.042.1.3.2011
Tytuł Zawiadomienie o wyborze ofert - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki”

Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki” wybrano oferty następujących wykonawców:

Część I

Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak s.j., Al. Daszyńskiego, 31-534 Kraków,

Część III

"MOJE BAMBINO" sp. z o.o. sp. k., ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź,

Część V

"MOJE BAMBINO" sp. z o.o. sp. k., ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź,

Część VI

"MOJE BAMBINO" sp. z o.o. sp. k., ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź.

Poniżej pełna treść zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 2 ww. ustawy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-07-11

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-07-11

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-07-11