Zamówienie Nr O.042.1.3.2011 z dnia 2011-07-11 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki”

Data wydania 2011-07-11
Numer O.042.1.3.2011
Tytuł Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki”

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w dniu 11 lipca 2011 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Zamawiający unieważnił część: 2, 4, 7, 8 i 9 postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki”.

Poniżej znajduje się pełna treść ogłoszenia o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym ww. decyzji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-07-11

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-07-11

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-07-11