Dostawa materiałów papierniczo - biurowych w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"

Data wydania 2011-07-13
Numer O.042.1.4.2011
Tytuł Dostawa materiałów papierniczo - biurowych w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w dniu 13 lipca 2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 197838 - 2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów papierniczo - biurowych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki - O.042.1.4.2011.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z ze zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 25 lipca 2011r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-07-13

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-07-13

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-07-13