Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ - Dostawa materiałów papierniczo - biurowych w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"

Data wydania 2011-07-20
Numer O.042.1.4.2011
Tytuł Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ - Dostawa materiałów papierniczo - biurowych w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"

W dniu 19 lipca 2011 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odnoszącej się do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów papierniczo - biurowych w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki".

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) udziela wyjaśnień.

W załączeniu pełna treść zapytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego w wersji elektronicznej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-07-20

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-07-20

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-07-20