Odpowiedzi na zapytania nr 1 i 2 do SIWZ - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA - "KOMPUTERYZACJA 2011"

Data wydania 2011-07-27
Numer In.271.4.2011
Tytuł Odpowiedzi na zapytania nr 1 i 2 do SIWZ - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA - "KOMPUTERYZACJA 2011"

W dniu 25 lipca 2011 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania nr 1 i 2 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odnoszącej się do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA – KOMPUTERYZACJA 2011".

 

Z uwzględnieniem aktualnej wersji SIWZ Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), udziela wyjaśnień.

Poniżej pełna treść zapytań Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego w wersji elektronicznej.

 

Zapytanie nr 1

 

„Czy zamawiający zgadza się na oferowanie serwera, które posiada 7 złączy PCIe, które są obecnie standardem, rynkowym?”

Odpowiedź: W przypadku złożenia oferty Zamawiający uzna ww. produkt za zgodny z SIWZ.

„Czy zamawiający zgadza się aby zamiast serwera z 4 portową zintegrowaną kartą sieciową, zaoferować serwer, który posiada 2 portową kartę zintegrowaną oraz dodatkową kartę sieciową w slocie PCIe?”

Odpowiedź: W przypadku złożenia oferty Zamawiający uzna ww. produkt za zgodny z SIWZ.

„Czy zamawiający dopuszcza oferowanie serwera bez zintegrowanego kontrolera S-ATA dla dysków twardych na płycie, skoro wymaga dodatkowego kontrolera SAS/S-ATA z 512MB Cache do obsługi 8 portowej klatki na dyski?”

Odpowiedź: W przypadku złożenia oferty Zamawiający uzna ww. produkt za zgodny z SIWZ.

„Czy zamawiający dopuszcza oferowanie serwera ze złączami USB zamiast PS/2 do podłączenia myszy i klawiatury, sumaryczną ilość portów USB będzie większa o min. 2 szt. niż wymagana jest obecnie w SIWZ?”

Odpowiedź: W przypadku złożenia oferty Zamawiający uzna ww. produkt za zgodny z SIWZ.

„Czy zamawiający dopuszcza oferowanie komputera przenośnego bez złącza zewnętrznego IEEE 1394?”

Odpowiedź: W przypadku złożenia oferty Zamawiający uzna ww. produkt za zgodny z SIWZ.

„Czy zamawiający dopuszcza oferowanie monitora ze współczynnikiem kształtu obrazu 16:10?”

Odpowiedź: W przypadku złożenia oferty, Zamawiający uzna ww. produkt za niezgodny z SIWZ.

 

Zapytanie nr 2

 

„Czy zamawiający zgadza się aby w komputerze stacjonarnym zamiast min. 2 PCI – Express x 16 było:

PCI – 1szt.

PCI – E1x – 1szt.

PCI – E 16x – 2szt.”.

Odpowiedź: W przypadku złożenia oferty Zamawiający uzna, iż ww. produkt jest zgodny z SIWZ.

                                                                                                                                                                                         PREZYDENT

                                                                                                                                                                              /-/ CZESŁAW RENKIEWICZ

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Informatyki

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-07-27

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-07-27

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-07-27