Zamówienie Nr O.042.4.2011/1 z dnia 2011-08-02 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa hotelarsko - gastronomiczna na potrzeby przeprowadzenia „Międzynarodowych rozgrywek młodzieży w piłce nożnej MINI EURO Suwałki 2011”

Data wydania 2011-08-02
Numer O.042.4.2011/1
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa hotelarsko - gastronomiczna na potrzeby przeprowadzenia „Międzynarodowych rozgrywek młodzieży w piłce nożnej MINI EURO Suwałki 2011”

Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie usługi hotelarsko - gastronomicznej na potrzeby przeprowadzenia „Międzynarodowych rozgrywek młodzieży w piłce nożnej MINI EURO Suwałki 2011”w ramach projektu pn. „Ożywienie współpracy transgranicznej – międzynarodowe rozgrywki młodzieży w piłce nożnej MINI EURO Suwałki 2011” oferta złożoną wspólnie przez

Gastronomia Michał Syryca, ul. Ogrodowa 51, 16-400 Suwałki

HAŃCZA s. c. S. & J. Nowak, ul. W. Polskiego 2, 16-400 Suwałki

wybrano jako najkorzystniejszą.

Poniżej pełna wersja zawiadomienia o wyborze oferty.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-08-02

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-08-02

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-08-02