Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - Dostawa materiałów papierniczo - biurowych w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"

Data wydania 2011-08-03
Numer O.042.1.4.2011
Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - Dostawa materiałów papierniczo - biurowych w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"

Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa materiałów papierniczo-biurowych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych – Miasto Suwałki” wybrano najkorzystniejsze oferty:

Część 1 - dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Zespole Szkół nr 8 Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach, ul. Kościuszki 126 - PPHU "MARTEX" Marta A.    Trochimczyk ul. Suwalska 11B, 19-300 Ełk,

Część 2 - dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 13 - PPHU "MARTEX" Marta A. Trochimczyk, ul. Suwalska 11B, 19-300 Ełk

Część 3 - dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Zespole Szkół nr 9 Szkole Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach, ul. Klonowa 51 - "GHAJ" Krupińscy Spółka Jawna ul. Przytorowa 19, 16-400 Suwałki .

Część 4 - dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50. - PPHU "MARTEX" Marta A. Trochimczyk, ul. Suwalska 11B, 19-300 Ełk

Część 5 - dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach, ul. Hamerszmita 11 - PPHU "MARTEX" Marta A. Trochimczyk, ul. Suwalska 11B, 19-300 Ełk

Część 6 - dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Zespole Szkół nr 10 Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5 -  HURTOWNIA "Wakat DK" Dariusz Krasiński, ul. Narutowicza 7, 84-200 Wejherowo

Część 7 - dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Szpitalna 66 - GRAFIX K. Olszewska - Piotrowska M. Tyrała Sp. j., ul. I Armii Wojska Polskiego 2A, 15-103 Białystok

Część 8 - dostawa materiałów papierniczo-biurowych do realizacji zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8 - PPHU "MARTEX" Marta A. Trochimczyk, ul. Suwalska 11B, 19-300 Ełk.

W załączeniu znajduje się pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do ww. części przedmiotowego zamówienia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-08-03

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-08-03

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-08-03