Zawiadomienie o wyborze oferty - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA - "KOMPUTERYZACJA 2011"

Data wydania 2011-08-04
Numer In. 271.4.2011
Tytuł Zawiadomienie o wyborze oferty - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA - "KOMPUTERYZACJA 2011"

Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - "KOMPUTERYZACJA 2011" ofertę złożoną przez ACTiWA ul. Grabieniec 18 lok. 49, 91-149 Łódź, filia: ul. Dwernickiego 13, 16-400 Suwałki wybrano jako najkorzystniejszą.

W załączeniu znajduję się pełna wersja zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Informatyki

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-08-04

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-08-04

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-08-04